Reference

Do sada je proizvedeno 8 mašina za deminiranje MH-05.

 

Do 2011. godine 5 mašina radi na deminerskim zadacima u BiH. Dvije mašine su u vlasništvu Oružanih Snaga BiH, dvije u vlasništvu nevladinih organizacija u BiH i jedna u vlasništvu proizvođača. Tri mašine su proizvedene za potrebe deminiranja u Sudanu. Sve tri mašine su uspješno prošle testiranje i dobile akreditaciju od strane UN.

U BiH do 2010. godine uz upotrebu mašina MH-05 očišćeno je preko 6.000.000 m2 minirane površine. 

Sve mašine MH-05 imaju akreditaciju od Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini - BH MAC-a, a u skladu sa međunarodnim standardom za deminiranje IMAS.

Mašina MH-05 proizvođača Macrohard Mechanic je uvrštena u Mechanical Demining Equipment Catalogue u izdanju Geneva International Cente for Humanitarian Demining kao kombinovana mašina sa dva radna alata, freza i mlatilica.

Tri mašine su prodate za potrebe National Mine Action Centar Sudan. Sve tri mašine su uspješno prošle testiranje i dobile akreditaciju od strane UN Mine Action Centar i prilikom rada na deminerskim zadacima  pokazale odlične rezultate.

Mašine proizvedene za potrebe humanitarnog deminiranja u Sudanu su modifikovane u odnosu na mašine koje se koriste u BiH. Modifikacija se uglavnom odnosi na povećanje efikasnosti sistema za hlađenje kako bi mašina mogla efikasno da se koristi u uslovima visokih temperatura okoline.


Svake godine se od strane BiH MAC-a za svaku pojedinačnu mašinu vrši provjera karakteristika radi produženja akreditacije i za mašine MH-05 nikada nije bilo primjedbi. Iako su u toku korištenja mašine MH-05 aktivirale različite mine nikada nijedan operater nije pretrpio ni najmanju povredu. Nikada se nije desilo da je na površini tretiranoj mašinom MH-05 ostala neuništena mina.

Sve mašine MH-05 koje rade u BiH održava i snadbjeva rezervnim dijelovima i potrošnim materijalom firma Macrohard Mechanic. Servisna ekipa Macrohard Mechanic je svaki kvar na mašinama otklonila u roku kraćem od 48 sati od trenutka prijave kvara.