Tehnički opis mašine MH-05

Oklopno tijelo i hodni dio


 

Za oklopno tijelo prčvršćeni su elementi hodnog dijela, kabina i mehanizam za nošenje radnog alata. Oklopno tijelo je sastavljeno od pancirnih ploča, koje su međusobno zavarene.

 

Oklopno tijelo je izrađeno od pancirnog lima sledećih debljina:

Prednja donja ploča             20 mm

Prednja gornja ploča            20 mm

Bočne ploče                        10 mm

Zadnja ploča                       10 mm

Donja prednja ploča             10 mm

Donja zadnja ploča               5 mm

 

Gornji dio oklopnog tijela pokriven je poklopcima od rebrastog lima debljine 3,5 mm.

Na gornjem dijelu vozila nalaze se otvori za prolaz vazduha za potrebe usisa motora i za prolaz kroz hladnjake vode, motornog ulja i hidroulja.

Na zadnjoj ploči oklopnog tijela nalaze se vrata za pristup pojedinim dijelovima opreme koja se nalazi unutar vozila.

 

Pogonska grupa

Pogonsku grupu čine: motor, multiplikator, mjenjač, hladnjaci ulja i vode, ventilator, generator, starter. Motor V55 koji u originalnoj izvedbi daje snagu od 426 kW pri 2000 min-1, je za ovu namjenu podešen tako da daje 300 kW pri 1800 min-1. Navedeni motor je projektovan za rad u ekstremno teškim uslovima terena (prašina) i kao takav je u prednosti u odnosu na motore koji su projektovani za cestovna vozila. Motor ima dovoljno snage za efikasan učinak alata i istovremeno pokretanje vozila. Postoji i rezerva snage od 126 kW koja može biti naknadno aktivirana na alatu u slučaju potrebe.

 

Pogon vozila

Pogon vozila je ostvaren pomoću dva zatvorena hidraulička pogona. Svaki od njih se sastoji od aksijalno klipne hidropumpe promjenjive radne zapremine i dvobrzinskog radijalno klipnog motora sa integrisanom kočnicom. Na ovaj način je omogućena kontinuirana regulacija brzine kretanja od 0 do 6 km/h , upravljane vozilom, kočenje i vožnja unazad.

 

Pogon alata

Pogon alata je ostvaren pomoću hidrauličnog pogona koji se sastoji od aksijalno klipne pumpe promjenjive radne zapremine i dva aksijalno klipna motora, dva mehanička zupčasta reduktora i dva lančana prenosa. Na ovaj način je omogućena regulacija broja obrtaja radnog alata u dijapazonu od 0 do 550  min-1 za mlatilicu i  od 0 do 400 min-1 za frezu te prenos snage do 240 kW na radni alat, što je sasvim dovoljno za kvalitetnu obradu zemljišta.

 

Radni alat


Zamjenjivi radni alat – mlatilica i freza. Dubina obrade zemljišta reguliše se podizanjem i spuštanjem alata na željenu dubinu pomoću dva hidrocilindra kao i oslanjanjem na saonice sa podesivom dubinom. Radni alat ima mogućnost zakretanja oko uzdužne ose vozila radi prilagodjavanja nagibima i neravninama terena.

 

Mlatilica:

Radna širina alata je 3 m. Broj lanaca sa tegovima je 72. Razmak između susjednih lanaca je 41 mm. Teg je u obliku “gljive” prečnika 60 mm i mase oko 700 gr. Prečnik mlatilice je 1,3 m.

Freza:

Radna širina alata je 3,06 m. Broj zuba je 72. Razmak između osa susjednih zuba je 46 mm. Frezni zub je od tvrdog metala, otporan na habanje i udare. Prečnik freze je 0,8 m.

 

Upravljanje vozilom


Upravljanje vozilom je direktno iz kabine. Kabina je smještena na prednjem gornjem dijelu vozila. Izrađena je od pancirnog lima debljine 13 mm sa 4 prozora zaštićena pancirnim staklom debljine 46 mm. Kabina na sebi ima dvoja vrata, za slučaj prevrtanja mašine na stranu.

Kompletnom mašinom se upravlja uz pomoć samo jedne palice (džojstika) što za operatera predstavlja vrlo veliko olakšanje u poređenju sa dosadašnjim rješenjima.

Za bolju preglednost rukovaoca kabina je izdignuta na tijelo vozila. Na kabini se nalaze 4 pancirna stakla, te na ovaj način rukovalac može kvalitetno pratiti situaciju na terenu. Osim ovoga izdizanjem se rukovalac fizički udaljava od poda transportera čime se dobija na njegovoj bezbjednosti.

Napomena:

U slučaju da to bude neophodno zbog tržišnih ili tehničko-tehnoloških razloga proizvođač zadržava pravo promjene pojedinih karakteristika datih u tehničkom opisu i osnovnim tehničkim podacima, ali na način da funkcionalnost i pouzdanost mašine ne bude umanjena.