Osnovni tehnički podaci MH-05

 

MH-05K OSNOVNI TEHNIČKI PODACI

1

Motor

1.1

Tip motora

V-55, 12 cilindrični dizel motor

1.2

Max. snaga motora

300 kW/408 KS na 1.800 min -1 (sa rezervom snage od 126 kW)

1.3

Max. moment

1679 Nm na 1.300 min -1

1.4

Zapremina rezervoara za gorivo

450 l

1.5

Specifična potrošnja goriva

0,26 l/kWh

1.6

Prosječna časovna potrošna u radu

37-40 l/h

2

Hodni dio

2.1

Hodni dio

Gusjenice

2.2

Dimenzije gusjenica na podlozi

3.500 X 300 mm

2.3

Širina traga gusjenica

2.380 mm

3

Pogon vozila

3.1

Hidrauličiki -dva nezavisna zatvorena hidraulička pogona sa zajedničkim električnim upravljanjem

4

Pogon alata

4.1

Zatvoreni hidraulički pogon sa električnim upravljanjem

4.2

Snaga pogona

240 kW

4.3

Snaga po dužnom metru alata

80 kW

5

Brzina kretanja

5.1

Radna brzina

0-2 km/h

5.2

Transportna

0-6 km/h

6

Dimenzije mašine i masa

6.1

Dužina bez alata + alat

5.000 + 1.500 mm

6.2

Širina (sa alatom)

4.060 mm

6.3

Visina

3.000 mm

6.4

Masa mašine (sa alatom)

15.000 do 15500 kg

7

Oklopna zaštita

7.1

Čelo

20 mm

7.2

Bokovi i zadnji dio

10 mm

7.3

Kabina

13 mm

7.4

Pancirna stakla na kabini

46 mm

8

Freza

8.1

Širina obrade zemljišta

3060 mm

8.2

Prečnik alata

800 mm

8.3

Broj zuba sa kopačima

72

8.4

Tip freznog zuba

Frezni zub od tvrdog metala

8.5

Broj obrtaja

0 do 400 min-1

8.6

Učinak

3360 m2/h

9

Mlatilica

9.1

Širina

4.000 mm

9.2

Širina obrade zemljišta

3.000 mm

9.3

Prečnik alata

1.300 mm

9.4

Broj lanaca sa kopačima

72

9.5

Dužina lanaca

500 mm

9.6

Oblik kopača

«Gljiva»

9.7

Masa kopača

700 gr

9.8

Broj obrtaja

0 do 550 min-1

9.9

Dubina kopanja zemljišta

do 300 mm

MH-05K OSNOVNI TEHNIČKI PODACI

1

Motor

1.1

Tip motora

V-55, 12 cilindrični dizel motor

1.2

Max. snaga motora

300 kW/408 KS na 1.800 min -1 (sa rezervom snage od 126 kW)

1.3

Max. moment

1679 Nm na 1.300 min -1

1.4

Zapremina rezervoara za gorivo

450 l

1.5

Specifična potrošnja goriva

0,26 l/kWh

1.6

Prosječna časovna potrošna u radu

37-40 l/h

2

Hodni dio

2.1

Hodni dio

Gusjenice

2.2

Dimenzije gusjenica na podlozi

3.500 X 300 mm

2.3

Širina traga gusjenica

2.380 mm

3

Pogon vozila

3.1

Hidrauličiki -dva nezavisna zatvorena hidraulička pogona sa zajedničkim električnim upravljanjem

4

Pogon alata

4.1

Zatvoreni hidraulički pogon sa električnim upravljanjem

4.2

Snaga pogona

240 kW

4.3

Snaga po dužnom metru alata

80 kW

5

Brzina kretanja

5.1

Radna brzina

0-2 km/h

5.2

Transportna

0-6 km/h

6

Dimenzije mašine i masa

6.1

Dužina bez alata + alat

5.000 + 1.500 mm

6.2

Širina (sa alatom)

4.060 mm

6.3

Visina

3.000 mm

6.4

Masa mašine (sa alatom)

15.000 do 15500 kg

7

Oklopna zaštita

7.1

Čelo

20 mm

7.2

Bokovi i zadnji dio

10 mm

7.3

Kabina

13 mm

7.4

Pancirna stakla na kabini

46 mm

8

Freza

8.1

Širina obrade zemljišta

3060 mm

8.2

Prečnik alata

800 mm

8.3

Broj zuba sa kopačima

72

8.4

Tip freznog zuba

Frezni zub od tvrdog metala

8.5

Broj obrtaja

0 do 400 min-1

8.6

Učinak

3360 m2/h

9

Mlatilica

9.1

Širina

4.000 mm

9.2

Širina obrade zemljišta

3.000 mm

9.3

Prečnik alata

1.300 mm

9.4

Broj lanaca sa kopačima

72

9.5

Dužina lanaca

500 mm

9.6

Oblik kopača

«Gljiva»

9.7

Masa kopača

700 gr

9.8

Broj obrtaja

0 do 550 min-1

9.9

Dubina kopanja zemljišta

do 300 mm